Danh sách ngân hàng Vietcombank tại Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Tuy nhiên ở Hà Nội là tập trung nhiều nhất với tổng cộng 83 phòng giao dịch được đặt trên 19 quận huyện của Thành Phố Hà Nội. Và nơi đây là nơi tập trung chi nhánh lớn nhất cả nước đó chính là chi nhánh chi nhánh Hội Sở với mã SWIFT Code Vietcombank là BFTV VNVX

Chi nhánh, phòng giao dịch Vietcombank Hà Nội