Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Huế

Ngân hàng Vietcombank tại Huế

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Huế có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 016 và hiện tại có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Huế

Vietcombank Huế gồm:

Ngân hàng Vietcombank thành phố Huế (5 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank thành phố Huế (5 Điểm giao dịch)

 • Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế
 • Phòng giao dịch Vietcombank Bến Ngự
 • Địa chỉ: 48D Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 0234.3626364
 • Fax: 0234.3813939
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Bùi Hoài Ái

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế

Phòng giao dịch Vietcombank Mai Thúc Loan

Địa chỉ: Số 39-41 Mai Thúc Loan, P. Thuận Thành, TP Huế

Điện thoại: 0234.3528888

Fax: 0234.3513344

Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng   Lê Đình Thiện

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hùng Vương
 • Địa chỉ: 2A Hùng Vương, phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 0234.3931934
 • Fax: 0234.3827338
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Hồ Đức Minh

4.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế

 • Phòng giao dịch Vietcombank Trần Hưng Đạo
 • Địa chỉ: Số 155 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 0234.3572345
 • Fax: 0234.3512050
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Thanh Hải

5.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: 78 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 0234.3811900
 • Fax: 0234.3824631
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Lý Hoàng Vũ

Ngân hàng Vietcomban thị xã Hương Thủy (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hương Thủy
 • Địa chỉ: 1034 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 0234 3936565
 • Fax: 0234 3898090
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Ngô Hải

Ngân hàng Vietcombank huyện Phú Vang (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế

 • Phòng giao dịch Vietcombank Phú Vang
 • Địa chỉ: Quốc lộ 49, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 0234 3693333
 • Fax: 0234 3686859
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Phạm Hoài Ân