Ngân hàng Vietcombank quận Hà Đông

Ngân hàng Vietcombank quận Hà Đông hiện tại có có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Quận Hà Đông

Vietcombank quận Hà Đông gồm:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thanh Xuân

1.Phòng giao dịch Văn Quán

 • Địa chỉ: Tòa nhà BT8, Lô 44, Khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 024.33542273
 • Fax: 024.33542274
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Minh Ngọc

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tây Hà Nội

1.Phòng giao dịch Xa La

 • Địa chỉ: BT7, VT9, Khu nhà ở Xa La, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.32979469 / 024.36288687
 • Fax: 024.36288687
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Phan Thế Quyền

2.Phòng giao dịch Quang Trung

 • Địa chỉ: Số 80 Quang Trung, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 024.33117821 / 024.33117822
 • Fax: 024.33117823
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Đỗ Lan Phương

3.Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Lô HH-03 đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 024.33554545
 • Fax: 024.33554444
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Nguyễn Văn Lành