Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Vĩnh Phúc

Ngân hàng Vietcombank tại Vĩnh Phúc

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Vĩnh Phúc có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 036 và hiện tại có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Vĩnh Phúc

Vietcombank Vĩnh Phúc gồm:

Ngân hàng Vietcombank huyện Bình Xuyên (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phúc Yên

 • Phòng giao dịch Vietcombank Bình Xuyên
 • Địa chỉ: Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 0211.3888.878
 • Fax: 0211.3888876
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Cù Thị Minh Phương

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phúc Yên

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hương Canh
 • Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 0211.3555.556
 • Fax: 0211.3555.557
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Nguyễn Thành Luân

Ngân hàng Vietcombank thành phố Phúc Yên (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phúc Yên

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Tòa nhà Hoài Nam, số 06 tổ 8 đường Hai Bà Trưng, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 02113 636 666
 • Fax: 02113 856 866
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Nguyễn Thế Anh

Ngân hàng Vietcombank thành phố Vĩnh Yên (3 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc

 • Phòng giao dịch Vietcombank Vĩnh Yên
 • Địa chỉ: Số 92, đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 0211.3696130
 • Fax: 0211.3696131
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Lê Thùy Linh

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hà Tiên
 • Địa chỉ: Trung tâm thương mại Sài Gòn – Vĩnh Yên, Khu đô thị chùa Hà Tiên, phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 0211.3711686
 • Fax: 0211.3711689
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Phúc Thọ

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 392A, đường Mê Linh, phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên,tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 0211.3720920
 • Fax: 0211.3720921
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Trần Văn Cúc

Ngân hàng Vietcombank huyện Vĩnh Tường (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc

 • Phòng giao dịch Vietcombank Thổ Tang
 • Địa chỉ: Cụm kinh tế xã hội Tân Tiến, Ttỉnh Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 0211.3779968
 • Fax: 0211.3779981
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Hữu Lộc

Ngân hàng Vietcombank huyện Yên Lạc (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc

 • Phòng giao dịch Vietcombank Yên Lạc
 • Địa chỉ: Khu chợ Trung tâm Yên Lạc, Đ 303, Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 0211.3551558
 • Fax: 0211.3551556
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Bùi Nam Quý