Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Trà Vinh

Ngân hàng Vietcombank tại Trà Vinh

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Trà Vinh có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 016 và hiện tại có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Trà Vinh

Vietcombank Trà Vinh gồm:

Ngân hàng Vietcombank huyện Càng Long (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Trà Vinh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Càng Long
 • Địa chỉ: Khóm 5, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
 • Điện thoại: 0294.3882979
 • Fax: 0294.3882789
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Văn Trạng

Ngân hàng Vietcombank thị xã Duyên Hải (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Trà Vinh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Duyên Hải
 • Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
 • Điện thoại: 0294.3832979
 • Fax: 0294.3832989
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Ngô Trọng Dũng

Ngân hàng Vietcombank thành phố Trà Vinh (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Trà Vinh

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 05 Lê Thánh Tôn, phường 2, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
 • Điện thoại: 0294.3868780
 • Fax: 0294.3868791
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Huỳnh Thanh Vũ

Ngân hàng Vietcombank huyện Tiểu Cần (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Trà Vinh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Tiểu Cần
 • Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
 • Điện thoại: 0294.3612979
 • Fax: 0294.3612989
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Trần Thị Kim Thoa