Ngân hàng Vietcombank huyện Đông Anh

Ngân hàng Vietcombank huyện Đông Anh hiện tại có có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở huyện Đông Anh

Vietcombank huyện Đông Anh gồm:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đông Anh

1.Phòng giao dịch Đông Anh

  • Địa chỉ: Số 55 Tổ 4, K1B, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: (024)39656022
  • Fax: (024) 3965 6020
  • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Huyền

2.Trụ sở Chi nhánh

  • Địa chỉ: Thôn Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: (024).38835999
  • Fax: (024) 3883 5888
  • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Chu Thị Châu Hạnh