Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Phú Yên

Ngân hàng Vietcombank tại Phú Yên

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Ngân hàng Vietcombank Phú Yên hiện tại có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Phú Yên

Vietcombank Phú Yên gồm:

Ngân hàng Vietcombank huyện Đông Hòa (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phú Yên

 • Phòng giao dịch Vietcombank Đông Hòa
 • Địa chỉ: Tòa nhà Bưu Điện khu vực Đông Hòa – Tây Hòa, Quốc lộ 1A, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
 • Điện thoại: 0257.3531868
 • Fax: 0257.3531868
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Trương Văn Toàn

Ngân hàng Vietcombank huyện Sông Hinh (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phú Yên

 • Phòng giao dịch Vietcombank Sông Hinh
 • Địa chỉ: Tòa nhà Bưu Điện huyện Sông Hinh, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
 • Điện thoại: 0257.3858939
 • Fax: 0257.3858939
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Bùi Hữu Nghĩa

Ngân hàng Vietcombank thành phố Tuy Hòa (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phú Yên

 • Phòng giao dịch Vietcombank Duy Tân
 • Địa chỉ: 50 Duy Tân, P4, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
 • Điện thoại: 0257.3811696
 • Fax: 0257.3811696
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Vĩnh Yên

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phú Yên

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 145 đường Hùng Vương, phường 6, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
 • Điện thoại: 0257.3811709
 • Fax: 0257.3818186
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Phạm Hồng Thái