Ngân hàng Vietcombank huyện Đan Phượng

Ngân hàng Vietcombank huyện Đan Phượng hiện tại có có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở huyện Đan Phượng

Vietcombank huyện Đan Phượng gồm:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tây Hà Nội

1.Phòng giao dịch Đan Phượng

  • Địa chỉ: Trung tâm thương mại Tuấn Quỳnh, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.33887496
  • Fax: 024.33887717
  • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Tạ Thành Chuân