Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại Bắc Giang

Ngân hàng Vietcombank tại Bắc Giang

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Bắc Giang hiện tại có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Bắc Giang

Vietcombank Bắc Giang gồm:

Vietcombank huyện Hiệp Hòa (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Giang

 • Phòng giao dịch Hiệp Hòa
 • Địa chỉ: Đường 19/5, khu 3, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
 • Điện thoại: 02043.584.789 /02043.535.789
 • Fax: chưa có máy fax
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Dương Thị Nhung

Vietcombank huyện Lục Ngạn (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Giang

 • Phòng giao dịch Lục Ngạn
 • Địa chỉ: Số 296, quốc lộ 31, khu Trần Phú, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
 • Điện thoại: 0204.3883.868
 • Fax: 0204.3883.668
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Đỗ Tuấn Long

Vietcombank Thành phố Bắc Giang (3 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Giang

 • Phòng giao dịch Hùng Vương
 • Địa chỉ: Số 179, đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
 • Điện thoại: 0204.3.829.646
 • Fax: 0204.3520.333
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó Trưởng phòng Trần Thị Việt Hồng

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Giang

 • Phòng giao dịch KCN Song Khê- Nội Hoàng
 • Địa chỉ: Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng,thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
 • Điện thoại: 0204.3822.789
 • Fax: 0204.3859.933
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Trung Kiên

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Giang

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 278 đường Hoàng Văn Thụ, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
 • Điện thoại: 0204.3855.576
 • Fax: 0204.3855.575
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Lê Hồng Tâm

Vietcombank huyện Việt Yên (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Giang

 • Phòng giao dịch KCN Đình Trám
 • Địa chỉ: Trụ sở Viễn thông KCN Đình Trám, xã Hoàng Ninh và xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
 • Điện thoại: 0204.3865.999
 • Fax: 0204.3865.998
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Hà Văn Đông