Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Nghệ An

Ngân hàng Vietcombank tại Nghệ An

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Ngân hàng Vietcombank Nghệ An có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 010 và hiện tại có tổng cộng 11 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Nghệ An

Vietcombank Nghệ An gồm:

Ngân hàng Vietcombank thị xã Cửa Lò (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghệ An

 • Phòng giao dịch Vietcombank Cửa Lò
 • Địa chỉ: Số 16, đường Sào Nam, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3890999 – 02383.3891999
 • Fax: 0238.3892999
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Trịnh Nam Thao

Ngân hàng Vietcombank huyện Diễn Châu (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghệ An

 • Phòng giao dịch Vietcombank Diễn Châu
 • Địa chỉ: Kiot số 4 – Trung tâm TM Mường Thanh, Thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3601777 – 0238.3601222
 • Fax: 0238.3601333
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Bùi Đình Luyện

Ngân hàng Vietcombank huyện Nghi Lộc (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vinh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Khu kinh tế Đông Nam
 • Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3219979
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Lê Văn Giang

Ngân hàng Vietcombank thị xã Thái Hòa (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vinh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Thái Hòa
 • Địa chỉ: Số 68 đường Nguyễn Trãi, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3811.999
 • Fax: 0238.3904567
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Duy Khang

Ngân hàng Vietcombank thành phố Vinh (7 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vinh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Nguyễn Thị Minh Khai
 • Địa chỉ: Số 76 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.8653456
 • Fax: 0238.8653568
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Quang Định

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vinh

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.8699567
 • Fax: 0238.8699568
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Lê Hồng Quảng

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghệ An

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hưng Dũng
 • Địa chỉ: Số 39, Đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3999666-0238.3999699
 • Fax: 0238.3999599
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Thị Thanh Thủy

4.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghệ An

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hồng Sơn
 • Địa chỉ: Số 48 đường Thái Phiên, phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3581057 – 0238.3581059
 • Fax: 038.3581058
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Bùi Thị Thanh Hương

5.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghệ An

 • Phòng giao dịch Vietcombank Trung Đô
 • Địa chỉ: Số 205 đường Lê Duẩn, phường Trung Đô, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3558559 – 0238.3555657
 • Fax: 0238.3558064
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Ngô Thị Vân Anh

6.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghệ An

 • Phòng giao dịch Vietcombank Nguyễn Sỹ Sách
 • Địa chỉ: Số 68B Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ an
 • Điện thoại: 0238.3586464-0238.3586444
 • Fax: 0238.3586398
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Thị An

7.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghệ An

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 21 Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0238.3842033 02388685678
 • Fax: 0238.3842192
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Đặng Đức Tài