Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Hải Dương

Ngân hàng Vietcombank tại Hải Dương

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Hải Dương có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 034 và hiện tại có tổng cộng 17 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Hải Dương

Vietcombank Hải Dương gồm:

Ngân hàng Vietcombank huyện Bình Giang (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương

 • Phòng giao dịch Vietcombank Bình Giang
 • Địa chỉ: Số 3 – 5 Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3773666
 • Fax: 0220.3773766
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Đặng Thị Minh

Ngân hàng Vietcombank huyện Cẩm Giàng (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương

 • Phòng giao dịch Vietcombank Phúc Điền
 • Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
 • Điện thoại: 0220.3546888
 • Fax: 0220.3546854
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Đoàn Thị Minh Nguyệt

Ngân hàng Vietcombank thành phố Chí Linh (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương

 • Phòng giao dịch Vietcombank Phả Lại
 • Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, khu dân cư Phao Sơn, phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 02203.589406
 • Fax: 02203.589405
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Lê Thành Huân

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Chí Linh

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 1 đường Thái Học, phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 02203.885522
 • Fax: 02203.588000
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Bùi Thị Nghĩa

Ngân hàng Vietcombank huyện Gia Lộc (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương

 • Phòng giao dịch Vietcombank Gia Lộc
 • Địa chỉ: Số 341 đường Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3514786
 • Fax: 0220.3514787
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Lê Thị Thu Hà

Ngân hàng Vietcombank huyện Kim Thành (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương

 • Phòng giao dịch Vietcombank Kim Thành
 • Địa chỉ: Khu phố Ga, Quốc lộ 5A, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3720936
 • Fax: 0220.3720858
 • Cán bộ lãnh đạo: PPPT. Trần Văn Huy

Ngân hàng Vietcombank thị xã Kinh Môn (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương

 • Phòng giao dịch Vietcombank Kinh Môn
 • Địa chỉ: Số 319 đường Minh Tân, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 02203.522345 02203.522345
 • Fax: 02203.522333
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Trung Kiên

Ngân hàng Vietcombank huyện Nam Sách (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương

 • Phòng giao dịch Vietcombank Nam Sách
 • Địa chỉ: Số 585, đường Trần Phú, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3758776
 • Fax: 0220.3758777
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Đặng Xuân Toàn

Ngân hàng Vietcombank huyện Ninh Giang (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương

 • Phòng giao dịch Vietcombank Ninh Giang
 • Địa chỉ: Thôn Quán Tranh, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3766882
 • Fax: 0220.3766889
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Trương Hồng Phúc

Ngân hàng Vietcombank huyện Thanh Hà (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương

 • Phòng giao dịch Vietcombank Thanh Hà
 • Địa chỉ: Đường 25/5 thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3970000
 • Fax: 0220.3976777
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Tiêu Thị Thanh Cảnh

Ngân hàng Vietcombank huyện Thanh Miện (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương

 • Phòng giao dịch Vietcombank Thanh Miện
 • Địa chỉ: Số 512, đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3566868
 • Fax: 0220.3566869
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Lê Ngọc Cường

Ngân hàng Vietcombank thành phố Hải Dương (5 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương

 • Phòng giao dịch Vietcombank Thanh Bình
 • Địa chỉ: Số 243, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
 • Điện thoại: 0220.3891658
 • Fax: 0220.3891615
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Phạm Thanh Huyền

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương

 • Phòng giao dịch Vietcombank Lê Thanh Nghị
 • Địa chỉ: Số 609 đường Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
 • Điện thoại: 0220.3864588
 • Fax: 0220.3864589
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Vũ Phương Hoa

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương

 • Phòng giao dịch Vietcombank Bạch Đằng
 • Địa chỉ: Số 89, đường Bạch Đằng, phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
 • Điện thoại: 0220.3836781
 • Fax: 0220.3836780
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Hoàng Thị Kim Ngân

4.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương

 • Phòng giao dịch Vietcombank Trần Hưng Đạo
 • Địa chỉ: Số 11 đại lộ Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 0220.3847845
 • Fax: 0220.3847846
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Thị Hiến

5.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 66 Nguyễn Lương Bằng, phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại: 03203.891131
 • Fax: 03203.891807
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Nguyễn Xuân Cao Cường

Ngân hàng Vietcombank huyện Tứ Kỳ (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương

 • Phòng giao dịch Vietcombank Tứ Kỳ
 • Địa chỉ: Số 374, đường 391, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
 • Điện thoại: 0220.3746577
 • Fax: 0220.3746579
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Phạm Thị Hiền