Ngân hàng Vietcombank thị xã Sơn Tây

Ngân hàng Vietcombank thị xã Sơn Tây hiện tại có có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở thị xã Sơn Tây

Vietcombank thị xã Sơn Tây gồm:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tây Hà Nội

1.Phòng giao dịch Sơn Tây

  • Địa chỉ: Số 120 Lê Lợi, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
  • Điện thoại: 024.39612888 / 024.39632888
  • Fax: 024.39581888
  • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Minh Thảo