Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Khánh Hoà

Ngân hàng Vietcombank tại Khánh Hoà

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Khánh Hoà có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 006 và hiện tại có tổng cộng 14 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Khánh Hoà

Vietcombank Khánh Hoà gồm:

Ngân hàng Vietcombank huyện Cam Lâm (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nha Trang

 • Phòng giao dịch Vietcombank Cam Đức
 • Địa chỉ: 346 Trường Chinh, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà
 • Điện thoại: 0258.3983800 – 3983400
 • Fax: 0258.3983000
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Hà Việt Dũng

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Khánh Hòa

 • Phòng giao dịch Vietcombank Bắc Bán Đảo Cam Ranh
 • Địa chỉ: Khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 02583.986455 – 02583.986456 – 02583.986457
 • Fax: 02583.986458
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Việt Cường

Ngân hàng Vietcombank huyện Diên Khánh (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Khánh Hòa

 • Phòng giao dịch Vietcombank Diên Khánh
 • Địa chỉ: Số 50 đường Nguyễn Trãi, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0258.3850627
 • Fax: 0258.3850628
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Ngô Duy Bình

Ngân hàng Vietcombank thị xã Ninh Hòa (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Khánh Hòa

 • Phòng giao dịch Vietcombank Ninh Hòa
 • Địa chỉ: Số 668 đường 2 tháng 4, tổ dân phố 4, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 02583.634969
 • Fax: 02583.634949
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Văn Dương

Ngân hàng Vietcombank Thành phố Cam Ranh (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nha Trang

 • Phòng giao dịch Vietcombank Cam Ranh
 • Địa chỉ: Số 100, đường 22/8, phường Cam Thuận, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
 • Điện thoại: 0258.3956168 – 3956268
 • Fax: 0258.3955692
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Lê Anh Hải
 • SWIFT Code: BFTV VNVX 058

Ngân hàng Vietcombank thành phố Nha Trang (8 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nha Trang

 • Phòng giao dịch Vietcombank Lộc Thọ
 • Địa chỉ: Số 07 Khu Tập thể Bệnh viện Quân dân Y 87, đường Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0258.3525665- 3525666
 • Fax: 0258.3790988 0258.3525663
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Nguyễn Ngọc Pizon

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nha Trang

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: 21 Lê Thành Phương, phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0258.3826279- 0258.829689
 • Fax: 0258.3829682
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Phan Ngọc Kính

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Khánh Hòa

 • Phòng giao dịch Vietcombank Nguyễn Thiện Thuật
 • Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 02583.524676
 • Fax: 02583.524677
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Võ Thị Ngàn Thương

4.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Khánh Hòa

 • Phòng giao dịch Vietcombank Bình Tân
 • Địa chỉ: Lô 1+2 Chung cư 192 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 02583.883949
 • Fax: 02583.880881
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Quang Vịnh

5.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Khánh Hòa

 • Phòng giao dịch Vietcombank Vĩnh Phước
 • Địa chỉ: Số 626, đường 2/4, phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0258.3830949
 • Fax: 0258.3540114
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Phạm Thị Xuân Mộng Lành

6.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Khánh Hòa

 • Phòng giao dịch Vietcombank Phước Hải
 • Địa chỉ: Số STH 08.15, đường số 4, Khu đô thị Hà Quang 1, phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 02583.819989
 • Fax: 02583.877992 0258.3819989
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Trần Đình Trung

7.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Khánh Hòa

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: 17 Quang Trung, phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0258.3568899
 • Fax: 0258.3823806
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Lương Phan Sảng

8.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nha Trang

 • Phòng giao dịch Vietcombank Lê Thánh Tôn
 • Địa chỉ: Một phần tầng 1, Tòa nhà Nha Trang Lodge Hotel, số 42 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0258. 3527928 – 0258.3527938
 • Fax: 0258.3527940
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Đức Phong

Ngân hàng Vietcombank huyện Vạn Ninh (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Khánh Hòa

 • Phòng giao dịch Vietcombank Vạn Ninh
 • Địa chỉ: 48 Lê Đại Hành, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại: 0258.3910011
 • Fax: 0258.3910012
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Nguyễn Phương Thọ