Ngân hàng Vietcombank tại An Giang

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank An Giang có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 015 và hiện tại có có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh An giang

Vietcombank An Giang gồm:

Vietcombank huyện Châu Phú (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Châu Đốc

 • Phòng giao dịch Châu Phú
 • Địa chỉ: Số 36 Quốc lộ 91, tổ 2, ấp Bình Chánh, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 0296.3687020
 • Fax: 0296.3687021
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Huỳnh Thanh Hoàng

Vietcombank huyện Chợ Mới (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang

 • Phòng giao dịch Mỹ Luông
 • Địa chỉ: Số 296 tỉnh lộ 942, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 0296.3622298- 0296.3622300
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Trúc Thủ

Vietcombank Thị xã Tân Châu (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Châu Đốc

 • Phòng giao dịch Tân Châu
 • Địa chỉ: 127 Tôn Đức Thắng, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 0296.3595778 – 0296.3596778
 • Fax: 0296.3595778
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Xuân Khoa

Vietcombank Thành phố Châu Đốc (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Châu Đốc

 • Trụ sở Ngân hàng Vietcombank chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 20 Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 0296.3565603 – 0296.3561702
 • Fax: 0296.3561703
 • Cán bộ lãnh đạo: PGĐ. Lâm Thuận Tài
 • SWIFT Code: BFTV VNVX 047

Vietcombank Thành phố Long Xuyên (3 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang

 • Phòng giao dịch Vàm Cống
 • Địa chỉ: Số 2272 đường Trần Hưng Đạo, tổ 01, khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 02963.930887 – 02963.930890
 • Fax: 02963.930889
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Phó Quốc Thái

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang

 • Phòng giao dịch TTTM Long Xuyên
 • Địa chỉ: 12 Nguyễn Huệ A, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 02963.940023-02963.940024
 • Fax: 02963.940023
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Hồ Thị Bích Liên

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang

 • Trụ sở Ngân hàng Vietcombank chi nhánh
 • Địa chỉ: 30-32 Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 02963.898999-02963.841075-02963.841816
 • Fax: 02963.841591
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ.Bùi Trần Mâng

Vietcombank huyện Tịnh Biên (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Châu Đốc

 • Phòng giao dịch Tịnh Biên
 • Địa chỉ: 462 đường Hữu Nghị, khóm Xuân Hòa, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 0296.3751496 – 0296.3751498
 • Fax: 0296.3751495
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Lê Minh Phương