Ngân hàng Vietcombank quận Nam Từ Liêm

Ngân hàng Vietcombank quận Nam Từ Liêm hiện tại có có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở quận Nam Từ Liêm

Vietcombank quận Nam Từ Liêm gồm:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công

1.Phòng giao dịch MỸ ĐÌNH

 • Địa chỉ: Tầng 1, Nhà A, tòa nhà HH4 Sông Đà Twin Tower, Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 024.37875987 – 024.32123676
 • Fax: 024.37875987
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Thị Minh Thảo

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thăng Long

1.Phòng giao dịch Phạm Hùng

 • Địa chỉ: 15 Đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 024 3 768 7993
 • Fax: 024 3 795 0972
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Thị Hải Triều

2.Phòng giao dịch Nguyễn Cơ Thạch

 • Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà A1 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Điện thoại: 024 2 221 3650
 • Fax: 024 2 221 3651
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Thị Xuân Hoa