Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Lâm Đồng

Ngân hàng Vietcombank tại Lâm Đồng

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Ngân hàng Vietcombank có mã  SWIFT code là: BFTV VNVX 056 và Lâm Đồng hiện tại có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Lâm Đồng

Vietcombank Lâm Đồng gồm:

Ngân hàng Vietcombank huyện Đơn Dương (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lâm Đồng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Đơn Dương
 • Địa chỉ: Số 350 đường Hai Tháng Tư, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 0263 3620939
 • Fax: 0263 3620 333
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Thị Thu Hiền

Ngân hàng Vietcombank huyện Đức Trọng (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lâm Đồng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Đức Trọng
 • Địa chỉ: 101 – 103 Trần Hưng Đạo, thị Trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 0263.3676868 – 0263.3678899
 • Fax: 0263.3677979
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Văn Thị Minh Thương

Ngân hàng Vietcombank huyện Lâm Hà (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lâm Đồng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Lâm Hà
 • Địa chỉ: Số 380 khu phố Đồng Tiến, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
 • Điện thoại: 0263.3628789 -0263.3688789
 • Fax: 0263.3694789
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Đặng Thái Sơn

Ngân hàng Vietcombank thành phố Bảo Lộc (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lâm Đồng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Bảo Lộc
 • Địa chỉ: 08 Lê Thị Pha, phường 1, Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 0263.3726886 – 0263.3726869
 • Fax: 0263.3727778
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Nguyễn Anh Tuấn

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bảo Lộc

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 452 Trần Phú, phường 2, Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 02633.726.886
 • Fax: 02633.727.778
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Phan Nam Bình

Ngân hàng Vietcombank thành phố Đà Lạt (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lâm Đồng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hòa Bình
 • Địa chỉ: 27 Khu Hòa Bình, phường 1, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 0263.3511989 – 0263.3511988
 • Fax: 0263.3512333
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Lê Cẩm Tú

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lâm Đồng

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 33 Nguyễn Văn Cừ, phường 1, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: 0263.3511811
 • Fax: 0263.3533666
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Nguyễn Văn Chiểu