Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Quảng Bình

Ngân hàng Vietcombank tại Quảng Bình

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Ngân hàng Vietcombank Quảng Bình có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 031 và hiện tại có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Quảng Bình

Vietcombank Quảng Bình gồm:

Ngân hàng Vietcombank huyện Bố Trạch (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Bình

 • Phòng giao dịch Vietcombank Bố Trạch
 • Địa chỉ: Số 348 Hùng Vương, tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại: 0232.3611789
 • Fax: 0232.3678333
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trương Mạnh Tiến

Ngân hàng Vietcombank huyện Lệ Thủy (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Bình

 • Phòng giao dịch Vietcombank Lệ Thủy
 • Địa chỉ: 29 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại: 0232.3965111
 • Fax: 0232.3965222
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Tiến Phương

Ngân hàng Vietcombank thành phố Đồng Hới (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Bình

 • Phòng giao dịch Vietcombank Đồng Hới
 • Địa chỉ: 82 Hữu Nghị, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại: 0232.3850818
 • Fax: 0232.3850819
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Võ Thị Lệ Giang

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Bình

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 01C, đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại: 0232.3840380
 • Fax: 0232.3828347
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Nguyễn Thanh Bình

Ngân hàng Vietcombank thị xã Ba Đồn (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Bình

 • Phòng giao dịch Vietcombank Ba Đồn
 • Địa chỉ: Số 39 đường Hùng Vương – phường Ba Đồn – thị xã Ba Đồn – tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại: 0232.3519888
 • Fax: 0232.3696555
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Nguyễn Anh Hoài