Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Gia Lai

Ngân hàng Vietcombank tại Gia Lai

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Gia Lai có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 029 và hiện tại có tổng cộng 10 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Gia Lai

Vietcombank Gia Lai gồm:

Ngân hàng Vietcombank thị xã An Khê (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Gia Lai

 • Phòng giao dịch Vietcombank An Khê
 • Địa chỉ: 01 Hai Bà Trưng, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia lai
 • Điện thoại: 0269.3538255
 • Fax: 0269.3538241
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Thủy

Ngân hàng Vietcombank huyện Chư Prông (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai

 • Phòng giao dịch Vietcombank Chư prông
 • Địa chỉ: Số 327 Hùng Vương, thị trấn Chư prông, huyện Chư prông, tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại: 026.93729079
 • Fax: 0269 3886626
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Đặng Đức Hùng

Ngân hàng Vietcombank huyện Chư Sê (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai

 • Phòng giao dịch Vietcombank Chư Sê
 • Địa chỉ: 804 đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại: 0269.3886369
 • Fax: 0269.3886626
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Tấn Đạt

Ngân hàng Vietcombank huyện Đăk Đoa (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Gia Lai

 • Phòng giao dịch Vietcombank ĐakĐoa
 • Địa chỉ: Số 259 đường Nguyễn Huệ, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại: 0269.3777577-0269.3777579
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Phan Minh Hòa

Ngân hàng Vietcombank thành phố Pleiku (6 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai

 • Phòng giao dịch Vietcombank Trà Bá
 • Địa chỉ: 133 Trường Chinh, phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
 • Điện thoại: 0269.3759630
 • Fax: 0269.3759629
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Trương Đoàn Hiệp

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hoa Lư
 • Địa chỉ: Số 56 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại: 0269.2222260
 • Fax: 0269.2222262
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Văn Nguyên

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Gia Lai

 • Phòng giao dịch Vietcombank Phan Đình Phùng
 • Địa chỉ: Số 252 Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại: 0269.3867926
 • Fax: 0269.3567929
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Phụng

4.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai

 • Phòng giao dịch Vietcombank Trần Phú
 • Địa chỉ: 92 Trần Phú, phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
 • Điện thoại: 0269.3720119
 • Fax: 0269.3720120
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Võ Văn Hiệp

5.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: 33 Quang trung, phường Hội ThươngNgân hàng Vietcombank thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
 • Điện thoại: 0269.3875566
 • Fax: 0269.3828592
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Đỗ Thị Việt Hằng

6.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Gia Lai

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 737 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
 • Điện thoại: 02693 867927
 • Fax: 02693 867929
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Đinh Văn Toàn