Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Bến Tre

Ngân hàng Vietcombank tại Bến Tre

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Bến Tre hiện tại có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Bến Tre

Vietcombank Bến Tre gồm:

Vietcombank huyện Chợ Lách (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Tre

 • Phòng giao dịch Vietcombank Chợ Lách
 • Địa chỉ: Số 339/10A, Khu phố 1, Thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
 • Điện thoại: 0275.3712888
 • Fax: 0275.3711666
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Công Thiện

Vietcombank huyện Ba Tri (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Tre

 • Phòng giao dịch Vietcombank Ba Tri
 • Địa chỉ: Số 25B, đường 19/5, khu phố 2, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
 • Điện thoại: 0275.3766888
 • Fax: 0275.3780888
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Văn Duy

Vietcombank huyện Mỏ Cày Nam (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Tre

 • Phòng giao dịch Vietcombank Mỏ Cày Nam
 • Địa chỉ: Số 77-78 Quốc lộ 60, Khu phố 4, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
 • Điện thoại: 0275.3660888
 • Fax: 0275.3661086
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Anh Duy

Vietcombank thành phố Bến Tre (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Tre

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 55B3, đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
 • Điện thoại: 0275.6255888
 • Fax: 0275.6253666
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Trần Văn Thuận