Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Bình Phước

Ngân hàng Vietcombank tại Bình Phước

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Bình Phước hiện tại có tổng 3 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Bình Phước

Vietcombank Bình Phước gồm:

Vietcombank huyện Chơn Thành (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Phước

 • Ngân hàng Vietcombank phòng giao dịch Chơn Thành
 • Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
 • Điện thoại: 0271.3660779
 • Fax: 0271.3660778
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Minh Trí

Vietcombank thị xã Đồng Xoài (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Phước

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 744 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
 • Điện thoại: 0271.3558888
 • Fax: 0271.3867575
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Nguyễn Tấn Phát

Vietcombank thị xã Phước Long (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Phước

 • Ngân hàng Vietcombank phòng giao dịch Phước Bình
 • Địa chỉ: Khu phố 5, phường Phước Long, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
 • Điện thoại: 02713.775277
 • Fax: 02713.775276
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Lại Văn Núi