Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Tây Ninh

Ngân hàng Vietcombank tại Tây Ninh

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Tây Ninh có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 070 và hiện tại có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Tây Ninh

Vietcombank Tây Ninh gồm:

Ngân hàng Vietcombank huyện Gò Dầu (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tây Ninh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Phước Đông
 • Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Trung tâm Dịch vụ Phước Đông, đường 782, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại: 0276. 3521168
 • Fax: 0276. 3521169
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Trần Quế Anh

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tây Ninh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Gò Dầu
 • Địa chỉ: Số 9-9A đường Hùng Vương, khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại: 0276.3522237
 • Fax: 0276.3522234
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Lê Thị Mai Châu

Ngân hàng Vietcombank huyện Tân Châu (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tây Ninh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Tân Châu
 • Địa chỉ: 119, đường Trần Văn Trà, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại: 0276.3731471 -0276.3731470
 • Fax: 0276.3731475
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Hà Duy Linh

Ngân hàng Vietcombank thành phố Tây Ninh (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tây Ninh

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 313, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại: 0276.3818996-0276.3818997-0276.3818992
 • Fax: 0276.3818998
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Võ Văn Sự

Ngân hàng Vietcombank thị xã Trảng Bàng (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tây Ninh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Trảng Bàng
 • Địa chỉ: Số 24 – 25, đường 787, Khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại: 0276.3538668
 • Fax: 0276.3538669
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Văn Diệu