Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Bắc Ninh

Ngân hàng Vietcombank tại Bắc Ninh

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Bắc Ninh có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 035 và hiện tại có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Bắc Ninh

Vietcombank Bắc Ninh gồm:

Vietcombank huyện Quế Võ (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Ninh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Quế Võ
 • Địa chỉ: Lô G1, KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3634315
 • Fax: 0222.3634316
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Dương Thị Thu Hiền

Thành phố Bắc Ninh (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Ninh

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Ngã 6, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3811.282
 • Fax: 0222.3811848
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Bùi Thị Ngọc Bích

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Ninh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Thành phố Bắc Ninh
 • Địa chỉ: Lô số 06/N16 dự án khu ĐTM đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3906.961
 • Fax: 0222.3906.964
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Lưu Trung Thành

Vietcombank huyện Thuận Thành (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Ninh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Thuận Thành
 • Địa chỉ: Đường Kinh Dương Vương, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3865988
 • Fax: 0222.3775277
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Thị Thành

Vietcombank Thị Xã Từ Sơn (3 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Ninh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh
 • Địa chỉ: 11 Đại lộ Hữu Nghị, khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chuẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3765168
 • Fax: 0222.3765163
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Trịnh Đức Trung Kiên

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Ninh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Từ Sơn
 • Địa chỉ: Số 17-18-19 Lý Thánh Tông, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3760172/0222.3760174
 • Fax: 0222.3760.173
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Minh Nguyệt

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Tòa nhà Long Phương, số 370 – 372 đường Trần Phú, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3818.828
 • Fax: 0222.3906.910
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Lê Nho Ích

Vietcombank huyện Yên Phong (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Ninh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Yên Phong
 • Địa chỉ: Lô CC1, đường YP2, KCN Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3699668
 • Fax: 0222.3699667
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Xuân Cường

Vietcombank huyện Yên Trung (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Ninh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Samsung
 • Địa chỉ: Công ty Sam Sung Electronic Việt Nam, Khu công nghiệp Yên Phong, Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 0222.3699696
 • Fax: 0222.3699695
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Trâm