Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Quảng Ngãi

Ngân hàng Vietcombank tại Quảng Ngãi

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Ngân hàng Vietcombank Quảng Ngãi có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 027 và hiện tại có tổng cộng 11 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Quảng Ngãi

Vietcombank Quảng Ngãi gồm:

Ngân hàng Vietcombank huyện Bình Sơn (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ngãi

 • Phòng giao dịch Vietcombank Bình Sơn
 • Địa chỉ: 181 Phạm Văn Đồng, TDP 6, Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255.3512625
 • Fax: 0255.3512627
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Quốc Duy

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Dung Quất

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: KCN Đông Dung Quất, KKT Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255.3632333- 0255.3632212-0255.3632797
 • Fax: 0255.3632336-0255.3610806-0255.3616688
 • Cán bộ lãnh đạo: PGĐPT. Nguyễn Đào Tố

Ngân hàng Vietcombank huyện Đức Phổ (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ngãi

 • Phòng giao dịch Vietcombank Đức Phổ
 • Địa chỉ: 266 Nguyễn Nghiêm, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255.3976260
 • Fax: 0255.3976261
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Hữu Cam

Ngân hàng Vietcombank huyện Mộ Đức (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ngãi

 • Phòng giao dịch Vietcombank Mộ Đức
 • Địa chỉ: Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255.3939888
 • Fax: 0255.3937888
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Thu Hiền

Ngân hàng Vietcombank thành phố Quảng Ngãi (5 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ngãi

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hùng Vương
 • Địa chỉ: 30 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255.3713462
 • Fax: 0255.3710802
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Thị Thu Trang

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ngãi

 • Phòng giao dịch Vietcombank Sơn Tịnh
 • Địa chỉ: Số 480 đường Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255.3674867
 • Fax: 0255.3674868
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Thị Lệ An

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ngãi

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: 345 Hùng Vương, phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255.3828578
 • Fax: 0255.3711482
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Võ Văn Linh

4.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Dung Quất

 • Phòng giao dịch Vietcombank Quang Trung
 • Địa chỉ: 493-495 Quang Trung, phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255.3717878
 • Fax: 0255.3717877
 • Cán bộ lãnh đạo: PPPT. Nguyễn Cao Tiến

5.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ngãi

 • Phòng giao dịch Vietcombank Tịnh Khê
 • Địa chỉ: Thôn Mỹ Lệ, xã Tịnh Khê, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Tạ Ý Giao

Ngân hàng Vietcombank huyện Tư Nghĩa (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ngãi

 • Phòng giao dịch Vietcombank Sông Vệ
 • Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255.3926777
 • Fax: 0255.3926666
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Đỗ Hưu Minh

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Dung Quất

 • Phòng giao dịch Vietcombank La Hà
 • Địa chỉ: Số 42 – 44 Nguyễn Huệ, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255.3968888
 • Fax: 0255.3967789
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Lê Tôn Quang Trí

Quảng Trị

Ngân hàng Vietcombank huyện Gio Linh (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Trị

 • Phòng giao dịch Vietcombank Gio Linh
 • Địa chỉ: Số 2, đường 2/4, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại: 0233.3521001
 • Fax: 0233.3521007
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Trần Thị Bạch Nga

Ngân hàng Vietcombank huyện Hải Lăng (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Trị

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hải Lăng
 • Địa chỉ: Số 01B đường Ngô Quyền, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại: 0233.3636636
 • Fax: 0233.3636637
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Lê Thị Mai Quỳnh

Ngân hàng Vietcombank thị xã Quảng Trị (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Trị

 • Phòng giao dịch Vietcombank Thị xã Quảng Trị
 • Địa chỉ: 136 A đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại: 0233.3662666
 • Fax: 0233.3678677
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Lê Minh Huệ

Ngân hàng Vietcombank thành phố Đông Hà (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Trị

 • Phòng giao dịch Vietcombank Đông Hà
 • Địa chỉ: Số 157 đường Hùng Vương nối dài, phường 5, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại: 0233.3522333
 • Fax: 0233.3511456
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Hồ Thị Thanh Trà

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Trị

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại: 0233.3555727
 • Fax: 0233.3555726
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Trần Thanh Hải

Ngân hàng Vietcombank huyện Vĩnh Linh (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Trị

 • Phòng giao dịch Vietcombank Vĩnh Linh
 • Địa chỉ: Số 09 đường Hùng Vương, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại: 0233.3511888
 • Fax: 0233.3511568
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Thị Phượng