Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Bình Định

Ngân hàng Vietcombank tại Bình Định

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Bình Định có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 043 và hiện tại có tổng 11 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Bình Định

Vietcombank Bình Định gồm:

Vietcombank thị xã An Nhơn (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quy Nhơn

 • Ngân hàng Vietcombank phòng giao dịch An Nhơn
 • Địa chỉ: Số 194 – 196 Ngô Gia Tự, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Điện thoại: 0256.3635944
 • Fax: 0256.3635947
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Việt Trung

Vietcombank huyện Hoài Nhơn (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Định

 • Ngân hàng Vietcombank phòng giao dịch Bồng Sơn
 • Địa chỉ: Số 95 đường Trân Hưng Đạo, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Điện thoại: 0256.3661279 – 0256.3661689
 • Fax: 0256.3761368
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Đào Duy Nhật

Vietcombank huyện Phù Cát (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quy Nhơn

 • Ngân hàng Vietcombank phòng giao dịch Phù Cát
 • Địa chỉ: 85 – 87 đường 3 tháng 2, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
 • Điện thoại: 0256.2474139
 • Fax: 0256.3750276
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Bành Thị Ngọc Bích

Vietcombank thành phố Quy Nhơn (7 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quy Nhơn

 • Ngân hàng Vietcombank phòng giao dịch Hùng Vương
 • Địa chỉ: số 199 Lê Hồng Phong, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Điện thoại: 0256.3748288
 • Fax: 0256.3748965
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Lê Tiến Việt

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quy Nhơn

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: 433 Lạc Long Quân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Điện thoại: 0256.3541377
 • Fax: 0256.3741007
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Nguyễn Văn Thúy

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Định

 • Ngân hàng Vietcombank phòng giao dịch Lê Lợi
 • Địa chỉ: 152 Lê Lợi, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Điện thoại: 0256.3820542 – 0256.3821497
 • Fax: 0256.3823181
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Hồ Văn Diệt

4.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Định

 • Ngân hàng Vietcombank phòng giao dịch Tây Sơn
 • Địa chỉ: Kiốt số 5, Bến xe khách Bình Định, đường Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Điện thoại: 0256.3946693 – 0256.3946692
 • Fax: 0256.3946694
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Hoàng Tuấn Minh

5.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Định

 • Ngân hàng Vietcombank phòng giao dịch Nguyễn Thái Học
 • Địa chỉ: 422 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Điện thoại: 0256.3946273 – 0256.3946274
 • Fax: 0256.3946275
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Đức Triển

6.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Định

 • Ngân hàng Vietcombank phòng giao dịch Trần Hưng Đạo
 • Địa chỉ: 775 Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Điện thoại: 0256.3815038 – 0256.3815039
 • Fax: 0256.3815040
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Hồ Quang Huy

7.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Định

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: 66C đường Lê Duẩn, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Điện thoại: 0256.3526666- 0256.3526526
 • Fax: 0256.3523181
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Thái Văn Năm

Vietcombank huyện Tuy Phước (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quy Nhơn

 • Ngân hàng Vietcombank phòng giao dịch Diêu Trì
 • Địa chỉ: 60 Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
 • Điện thoại: 0256.3734309
 • Fax: 0256.3750276
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Đào Thị Bích Liên