Ngân hàng Vietcombank quận Ba Đình

Ngân hàng Vietcombank quận Ba đình hiện tại có có tổng cộng 11 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Quận Ba Đình

Vietcombank quận Ba Đình gồm:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sóc Sơn

1.  Phòng giao dịch Ngọc Khánh

 • Địa chỉ: 172 Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 024.32373594
 • Fax: 024.32373595
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Thị Liên Phương

2. Phòng giao dịch Đội Cấn

 • Địa chỉ: 285 Đội Cấn, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 024.37623545
 • Fax: 024.32321933
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Thái Thị Nhị Hồng

3. Phòng giao dịch Trần Phú

 • Địa chỉ: Số 34B Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.38285143
 • Fax: 024.39286877
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Nguyễn Hương Giang

4. Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 024.39368547
 • Fax: 024.39363354 – 024.38241395
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Hồ Văn Tuấn

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công

1. Phòng giao dịch Giảng Võ

 • Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà C4 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.37368078 – 024.32115.584
 • Fax: 024.37368078
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Chu Thị Thường

2. Phòng giao dịch Vạn Phúc

 • Địa chỉ: 39 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.37264333
 • Fax: 024.37264333
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Đặng Thị Nhung

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tây Hồ

1. Phòng giao dịch Văn Cao

 • Địa chỉ: 84 Văn Cao, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 024.37474674-024.37477675-024.37227840-024.37227807
 • Fax: 024.37227807
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Phạm Thanh Hoa

2. Phòng giao dịch Điện Biên

 • Địa chỉ: 55-57 Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.37228678-024.37223769-024.37223795-024.37227335-024.32.373.626
 • Fax: 024.37226043
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Viết Lê

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ba Đình

1. Phòng giao dịch Đào Tấn

 • Địa chỉ: 39 Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 024 37669706
 • Fax: 024 37669707
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Hải Hương

2. Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 024.37665318
 • Fax: 024.37665313
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Nguyễn Việt Cường

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sóc Sơn

1. Phòng giao dịch Phạm Hồng Thái

 • Địa chỉ: 33-35 Phạm Hồng Thái, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 024.37151621
 • Fax: 024.37152472
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Lê Anh Tuấn