Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Hà Tĩnh

Ngân hàng Vietcombank tại Hà Tĩnh

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Hà Tĩnh có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 020 và hiện tại có tổng cộng 11 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Hà Tĩnh

Vietcombank Hà Tĩnh gồm:

Ngân hàng Vietcombank huyện Cẩm Xuyên (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Tĩnh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Cẩm Xuyên
 • Địa chỉ: Số 149 Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0239.3761988
 • Fax: 0239.3761986
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Bùi Quang Đạt

Ngân hàng Vietcombank huyện Can Lộc (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Tĩnh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Can Lộc
 • Địa chỉ: Số 14 Nguyễn Thiếp, Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0239.3636637
 • Fax: 0239.3636638
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Lê Thị Nhàn

Ngân hàng Vietcombank huyện Đức Thọ (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Hà Tĩnh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Đức Thọ
 • Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnhuyện
 • Điện thoại: 0239.3546768
 • Fax: 0239.3546869
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Võ Văn Đài

Ngân hàng Vietcombank thị xã Hồng Lĩnh (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Hà Tĩnh

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 52 Đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0239.6262555
 • Fax: 0239.6269555
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Nguyễn Lâm Cường

Ngân hàng Vietcombank thị xã Kỳ Anh (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Tĩnh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Vũng Áng
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Liên Phú, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0239.3868999
 • Fax: 0239.3867799
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Phạm Hồng Sơn

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Tĩnh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Kỳ Anh
 • Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0239.3869896
 • Fax: 0239.3869897
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Đặng Xuân Hùng

Ngân hàng Vietcombank huyện Nghi Xuân (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Hà Tĩnh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Nghi Xuân
 • Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0239.3821049
 • Fax: 0239.3821248
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Lê Đức Mạnh Hiền

Ngân hàng Vietcombank huyện Thạch Hà (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Hà Tĩnh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Thạch Hà
 • Địa chỉ: 12-12A HTX ĐTXD QL và khai thác chợ Phúc Hưng, Tổ dân phố 5, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0239.3512666
 • Fax: 0239.3512889
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Tống Hải Nam

Ngân hàng Vietcombank thành phố Hà Tĩnh (3 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Tĩnh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Phan Đình Phùng
 • Địa chỉ: Số 11 Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0239.3777995
 • Fax: 0239.3777997
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Bùi Tuấn Ngọc

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Tĩnh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Tân Giang
 • Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0239.3881999
 • Fax: 0239.3880989
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Dương Quốc Khánh

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Tĩnh

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0239.3857003 – 0239.3777886
 • Fax: 0239.3857002
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Phan Viết Phong