Ngân hàng Vietcombank huyện Sóc Sơn

Ngân hàng Vietcombank huyện Sóc Sơn hiện tại có có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở huyện Sóc Sơn

Vietcombank huyện Sóc Sơn gồm:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sóc Sơn

1.Phòng giao dịch Sóc Sơn

  • Địa chỉ: Số nhà 60A, khối 13, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.35950758
  • Fax: 024.35950753
  • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Nguyễn Minh Giang

2.Trụ sở Chi nhánh

  • Địa chỉ: Số nhà 51, đường Quốc Lộ 3, tổ 12, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.35950000
  • Fax: 024.35950505
  • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Nguyễn Quang Hưng