Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Hải Phòng

Ngân hàng Vietcombank tại Hải Phòng

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Hải Phòng có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 003 và hiện tại có tổng cộng 12 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Hải Phòng

Vietcombank Hải Phòng gồm:

Ngân hàng Vietcombank huyện An Dương (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Hải Phòng

 • Phòng giao dịch Vietcombank An Dương
 • Địa chỉ: Thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225 3589600
 • Fax: 0225 3589601
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Quốc Huy

Ngân hàng Vietcombank quận Hồng Bàng (3 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Hải Phòng

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 11 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225 3552299- 0225 3841080
 • Fax: 0225 3569611
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Lê Hoàng Cương

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Phòng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Kỳ Đồng
 • Địa chỉ: Số 1 Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225.3532828
 • Fax: 0225.3532459
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Phạm Thị Thúy Hà

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Phòng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Quán Toan
 • Địa chỉ: Số 655 đường Hùng Vương, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225.3534.586
 • Fax: 0225.3749799
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Hương

Ngân hàng Vietcombank quận Lê Chân (3 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Phòng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Trần Nguyên Hãn
 • Địa chỉ: Tòa nhà Bạch Đằng Tower, 268 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225.3789968
 • Fax: 0225.3789969
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Minh Trí

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Phòng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Lê Chân
 • Địa chỉ: Số 58 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225.3955728
 • Fax: 0225.3955793
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Nguyễn Thu Huyền

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Phòng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Võ Nguyên Giáp
 • Địa chỉ: Tổ 31, Khu 5, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225 3272555
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Phạm Văn Tùng

Ngân hàng Vietcombank quận Ngô Quyền (4 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Hải Phòng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Lê Lai
 • Địa chỉ: Số 46 Lô 5 Lê Lai, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225.3796580
 • Fax: 0225.3796581
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Nguyễn Quý Long

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Phòng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Lê Hồng Phong
 • Địa chỉ: Số 09 Lô 22B, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225.3733661
 • Fax: 0225.3733662
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Thị Hoài Hương

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Phòng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Phạm Ngũ Lão
 • Địa chỉ: Số 23+25 đường Phạm Ngũ Lão, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225.3520738
 • Fax: 0225.3520737
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Thị Hải Vân

4.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Phòng

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 275 Lạch Tray, phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225.3842658
 • Fax: 0225.3841117
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Lê Ngọc Thái

Ngân hàng Vietcombank huyện Thuỷ Nguyên (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Phòng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Thuỷ Nguyên
 • Địa chỉ: Số 1 đường 25/10 Thị trấn Núi Đèo, huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225.3964.688
 • Fax: 0225.3642447
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Trần Văn Huyên