Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Đồng Tháp

Ngân hàng Vietcombank tại Đồng Tháp

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Đồng Tháp có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 060 và hiện tại có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Đồng Tháp

Vietcombank Đồng Tháp gồm:

Ngân hàng Vietcombank thị xã Hồng Ngự (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đồng Tháp

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hồng Ngự
 • Địa chỉ: Số 44 – 46 đường Võ Văn Việt, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại: 0277.3563555 – 0277.3563556
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Văn Dũng

Ngân hàng Vietcombank huyện Lấp Vò (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đồng Tháp

 • Phòng giao dịch Vietcombank Lấp Vò
 • Địa chỉ: Số 303, đường 3/2, Thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại: 0277.3680505 – 0277.3680506
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Thị Thúy Ngân

Ngân hàng Vietcombank thị xã Sa Đéc (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đồng Tháp

 • Phòng giao dịch Vietcombank Sa Đéc
 • Địa chỉ: Số 289 đường Hùng Vương, phường 1, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại: 0277.3773900
 • Fax: 0277.3773901
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Võ Minh Trí

Ngân hàng Vietcombank thành phố Cao Lãnh (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đồng Tháp

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 89, đường Lý Thường Kiệt, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại: 0277.3872110 – 0277.3872114
 • Fax: 0277.3872119
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Phan Duy Phúc

Ngân hàng Vietcombank huyện Tháp Mười (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đồng Tháp

 • Phòng giao dịch Vietcombank Tháp Mười
 • Địa chỉ: Số 116 đường Hùng Vương, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại: 0227.3870668
 • Fax: 0227.3870557
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Huỳnh Hoàng Kim