Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Phú Thọ

Ngân hàng Vietcombank tại Phú Thọ

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Ngân hàng Vietcombank Phú Thọ có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 042 và hiện tại có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Phú Thọ

Vietcombank Phú Thọ gồm:

Ngân hàng Vietcombank huyện Cẩm Khê (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phú Thọ

 • Phòng giao dịch Vietcombank Cẩm Khê
 • Địa chỉ: Số nhà 160, đường Đông Phú, Khu 9, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 0210.3889.666
 • Fax: 0210.3889.333
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Đặng Minh Trang

Ngân hàng Vietcombank huyện Lâm Thao (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phú Thọ

 • Phòng giao dịch Vietcombank Lâm Thao
 • Địa chỉ: Khu Tiến Mới, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 0210.3826555
 • Fax: 0210.3826969
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Lê Phương Vân

Ngân hàng Vietcombank huyện Phù Ninh (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phú Thọ

 • Phòng giao dịch Vietcombank Phù Ninh
 • Địa chỉ: Số 15 khu 4, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 0210.3766555
 • Fax: 0210.3766568
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Đỗ Thị Hương Giang

Ngân hàng Vietcombank thành phố Việt Trì (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phú Thọ

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hùng Vương
 • Địa chỉ: 1274 ĐL Hùng Vương, phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 0210.3913969
 • Fax: 0210.3913909
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Hồng Nhung

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phú Thọ

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: 1606A Đại Lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 0210.3766666
 • Fax: 0210.3766667
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Văn Tiến Thành