Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Long An

Ngân hàng Vietcombank tại Long An

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Ngân hàng Vietcombank có mã  SWIFT code là: BFTV VNVX 063 và Long An hiện tại có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Long An

Vietcombank Long An gồm:

Ngân hàng Vietcombank huyện Bến Lức (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Long An

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 2A, Phạm Văn Ngũ, khu phố 5, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
 • Điện thoại: 0272.3633683
 • Fax: 0272.3633687
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Đoàn Thái Sơn

Ngân hàng Vietcombank huyện Cần Đước (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Long An

 • Phòng giao dịch Vietcombank Cần Đước
 • Địa chỉ: Lô 10A-11A khu phố thương mại Khang Gia, thị trấn Cần Đước,huyện Cần Đước, tỉnh Long An
 • Điện thoại: 0272.3711666
 • Fax: 0272.3712777
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Kim Tuyến

Ngân hàng Vietcombank huyện Cần Giuộc (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Long An

 • Phòng giao dịch Vietcombank Cần Giuộc
 • Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
 • Điện thoại: 0272.3894999
 • Fax: 0272.3874666
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Huỳnh Công Thịnh

Ngân hàng Vietcombank huyện Đức Hòa (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Long An

 • Phòng giao dịch Vietcombank Đức Hòa
 • Địa chỉ: Số 199C, tỉnh lộ 824, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
 • Điện thoại: 0272.3762268
 • Fax: 0272.3762269
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Dương Văn Nam

Ngân hàng Vietcombank thị xã Kiến Tường (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Long An

 • Phòng giao dịch Vietcombank Kiến Tường
 • Địa chỉ: Số 6 Hùng Vương, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
 • Điện thoại: 0272.3968638
 • Fax: 0272.3968637
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Thái Phong

Ngân hàng Vietcombank thành phố Tân An (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Long An

 • Phòng giao dịch Vietcombank Tân An
 • Địa chỉ: Số 13 – 15 Đỗ Tường Phong – Phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
 • Điện thoại: 0272.3820307
 • Fax: 0272.3820308
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Dân An