Ngân hàng Vietcombank quận Tây Hồ

Ngân hàng Vietcombank quận Tây Hồ hiện tại có có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Quận Tây Hồ

Vietcombank quận Tây Hồ gồm:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thăng Long

1.Phòng giao dịch Thụy Khuê

 • Địa chỉ: 152 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 024 3 728 6372
 • Fax: 024.37280126
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Thùy Dương

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tây Hồ

1.Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: Số 565 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 024.37581111
 • Fax: 024.37585399-024.37585388
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Nguyễn Văn Toán

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ba Đình

1.Phòng giao dịch Hồ Tây

 • Địa chỉ: Số 82 Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 024 37172374
 • Fax: 024 37172375
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Thị Thu Hà