Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Cà Mau

Ngân hàng Vietcombank tại Cà Mau

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Cà Mau có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 019 và hiện tại có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Cà Mau

Vietcombank Cà Mau gồm:

Vietcombank thành phố Cà Mau (4 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cà Mau

 • Phòng giao dịch Vietcombank Phường 5
 • Địa chỉ: Số 174A, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Điện thoại: 0290 3998 997 – 0290 3998996
 • Fax: không có máy fax
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Đoàn Duy Linh

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cà Mau

 • Phòng giao dịch Vietcombank Phường 8
 • Địa chỉ: Số 126A, đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Điện thoại: 0290 3628 999 – 0290 3615777
 • Fax: không có máy fax
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Kiều Phương

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cà Mau

 • Phòng giao dịch Vietcombank Phường 2
 • Địa chỉ: 79 đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Điện thoại: 0290.6259666-0290.6259777
 • Fax: 0290.6259888
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Bùi Thị Ngân

4.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cà Mau

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 07 đường An Dương Vương, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Điện thoại: 0290.3575857-0290.3835027
 • Fax: 0290.3833466
 • Cán bộ lãnh đạo: GĐ. Dương Du Minh