Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Vĩnh Long

Ngân hàng Vietcombank tại Vĩnh Long

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Vĩnh Long có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 016 và hiện tại có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Vĩnh Long

Vietcombank Vĩnh Long gồm:

Ngân hàng Vietcombank thị xã Bình Minh (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vĩnh Long

 • Phòng giao dịch Vietcombank Bình Minh
 • Địa chỉ: 169/15 đường Ngô Quyền, Khóm 1, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
 • Điện thoại: 0270.3741379
 • Fax: 0270.3741479
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trịnh Võ Phúc

Ngân hàng Vietcombank huyện Long Hồ (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vĩnh Long

 • Phòng giao dịch Vietcombank Long Hồ
 • Địa chỉ: Lô BL1-02, số 22/11 KCN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
 • Điện thoại: 0270.3837898 – 0270.3829969
 • Fax: 0270.3837899
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Lê Thị Trúc Linh

Ngân hàng Vietcombank huyện Tam Bình (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vĩnh Long

 • Phòng giao dịch Vietcombank Tam Bình
 • Địa chỉ: Số 17-18, Phan Văn Đáng, Khóm 3, tổ 18, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
 • Điện thoại: 0270.3 860068
 • Fax: 0270.3860399
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Quốc Thành

Ngân hàng Vietcombank thành phố Vĩnh Long (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vĩnh Long

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 5C, Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
 • Điện thoại: 0270.3888288
 • Fax: 0270.836479
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Phan Võ Phước Khánh

Ngân hàng Vietcombank huyện Trà Ôn (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vĩnh Long

 • Phòng giao dịch Vietcombank Trà Ôn
 • Địa chỉ: Số 18D-19D, đường Gia Long, Khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
 • Điện thoại: 0270.3770889
 • Fax: 0270.3 770077
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Dương Quốc Dũng