Ngân hàng Vietcombank huyện Gia Lâm

Ngân hàng Vietcombank huyện Gia Lâm hiện tại có có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở huyện Gia Lâm

Vietcombank huyện Gia Lâm gồm:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đông Anh

1.Phòng giao dịch Yên Viên

  • Địa chỉ: Số 455 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: (024) 3671 5999
  • Fax: (024) 3671 6999
  • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Cao Thị Thu Chang

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Chương Dương

1.Phòng giao dịch Gia Lâm

  • Địa chỉ: Số 141 phố Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 02432161668
  • Fax: 02432161661
  • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Đàm Mạnh Trường