Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Quảng Ninh

Ngân hàng Vietcombank tại Quảng Ninh

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Ngân hàng Vietcombank Quảng Ninh có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 014 và hiện tại có tổng cộng 18 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Quảng Ninh

Vietcombank Quảng Ninh gồm:

Ngân hàng Vietcombank thị xã Đông Triều (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hạ Long

 • Phòng giao dịch Vietcombank Mạo Khê
 • Địa chỉ: Số nhà 289A, Khu Vĩnh Tuy 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3586846 – 0203.3586845
 • Fax: 0203.3586848
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Ngân hàng Vietcombank huyện Hải Hà (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Móng Cái

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hải Hà
 • Địa chỉ: Số 76 Trần Bình Trọng, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3763898- 0203.3763868- 0203.3763999
 • Fax: 0203.3763789
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trịnh Văn Chung

Ngân hàng Vietcombank thị xã Quảng Yên (2 Điểm giao dịch)

1.Phòng giao dịch Vietcombank Quảng Yên

 • Địa chỉ: Số 24, phố Trần Nhân Tông, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 020.33525556 – 020.33525559 – 020.33525568
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Đức Phong

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hạ Long

 • Phòng giao dịch Vietcombank Quảng Yên
 • Địa chỉ: Số 24, phố Trần Nhân Tông, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 020.33525556 – 020.33525559 – 020.33525568
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Đức Phong

Ngân hàng Vietcombank thành phố Cẩm Phả (3 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ninh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Trần Phú
 • Địa chỉ: Số 584 đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3933858-3933899
 • Fax: 0203.3933669
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Lê Thị Phương

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ninh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Cửa Ông
 • Địa chỉ: Số 441 Lý Thường Kiệt, Tổ 58, khu 5B, phường Cửa Ông, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3950958-3950955
 • Fax: 0203.3950990
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Thị Thơm

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ninh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Cẩm Phả
 • Địa chỉ: Số 168, Trần Phú, phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3939826 – 3939838
 • Fax: 0203.3939839
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Đặng Mạnh Huy

Ngân hàng Vietcombank thành phố Hạ Long (7 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ninh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Cao Thắng
 • Địa chỉ: Số 570 đường Cao Thắng, phường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3566892-3566891
 • Fax: 0203.3566893
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Nguyễn Nguyệt Ánh

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ninh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Lê Thánh Tông
 • Địa chỉ: Số 703 đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3819158-3819319
 • Fax: 0203.3819196
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Lê Văn Nhật

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ninh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hồng Hải
 • Địa chỉ: Số 536, đường Nguyễn Văn Cừ, Tổ 2 Khu 8, phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3819938-3816256
 • Fax: 0203.3819936
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Văn Cẩn

4.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ninh

 • Phòng giao dịch Vietcombank Bạch Đằng
 • Địa chỉ: Số 158B, Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3611936-3611938
 • Fax: 0203.3611926
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Diệu Linh

5.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ninh

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Đường 25/4, phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: Tel: 0203.3629213-3627972
 • Fax: 0203.3827206
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Hoàng Quốc Chiến

6.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hạ Long

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hoành Bồ
 • Địa chỉ: Số 8, tổ 6, khu 3, phường Hoành Bồ, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3692588 – 0203.3692586 – 0203.3692587
 • Fax: 0203.3692589
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Pham Minh Thành

7.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hạ Long

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: 166 Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninhuyện
 • Điện thoại: 0203.3811808 – 0203.3811911
 • Fax: 0203.3844746
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Nguyễn Văn Việt

Ngân hàng Vietcombank thành phố Móng Cái (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Móng Cái

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hùng Vương
 • Địa chỉ: Số 02, đường Vân Đồn, phường Trần Phú, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3789666 – 0203.3789686 – 0203.3789888
 • Fax: 0203.3789898
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Trần Thị Hằng

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Móng Cái

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 05, đường Hùng Vương, phường Trần Phú, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3757575
 • Fax: 0203.3881676 – 0203.3772886
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốcVũ Văn Vĩnh

Ngân hàng Vietcombank thành phố Uông Bí (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hạ Long

 • Phòng giao dịch Vietcombank Uông Bí
 • Địa chỉ: Tổ 7 Khu 1, phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3562566-3562565
 • Fax: 0203.3668998
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Đinh Thị Cẩm Bình

Ngân hàng Vietcombank huyện Tiên Yên (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Móng Cái

 • Phòng giao dịch Vietcombank Tiên Yên
 • Địa chỉ: 04 phố Thống Nhất, Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3746868 -0203.3746666
 • Fax: 0203.3746868
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Mạnh Phú