Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Nam Định

Ngân hàng Vietcombank tại Nam Định

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Ngân hàng Vietcombank Nam Định hiện tại có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Nam Định

Vietcombank Nam Định gồm:

Ngân hàng Vietcombank huyện Giao Thủy (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Định

 • Phòng giao dịch Vietcombank Giao Thủy
 • Địa chỉ: Tổ dân phố 5b, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
 • Điện thoại: 0228.3630066 – 0228.3630088
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Phạm Ngọc Châu

Ngân hàng Vietcombank huyện Hải Hậu (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Định

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hải Hậu
 • Địa chỉ: TDP số 01, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
 • Điện thoại: 0228.3785666-0228.3785888
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Phùng Hoài Nam

Ngân hàng Vietcombank thành phố Nam Định (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Định

 • Phòng giao dịch Vietcombank Trần Hưng Đạo
 • Địa chỉ: Số 175-177-179 Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
 • Điện thoại: 0228.3525299-0228.3525266
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Thị Thanh Huyền

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Định

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 629 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
 • Điện thoại: 0228.3558666
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Đoàn Thị Hồng Nga

Ngân hàng Vietcombank huyện Ý Yên (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Định

 • Phòng giao dịch Vietcombank Ý Yên
 • Địa chỉ: Ô M56 Cụm Công nghiệp làng nghê thương mại dịch vụ phía nam thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
 • Điện thoại: 0228.3958288-0228.3958299

Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Hữu Dụng