Ngân hàng Vietcombank quận Hoàn Kiếm

Ngân hàng Vietcombank quận Hoàn Kiếm hiện tại có có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở quận Hoàn Kiếm

Vietcombank quận Hoàn Kiếm gồm:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sở giao dịch

1.Phòng giao dịch Trần Quang Khải

 • Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 024.39363024
 • Fax: 024.38248918
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Lại Thị Chín

2.Phòng giao dịch Cầu Gỗ

 • Địa chỉ: 110 Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 024.39261248
 • Fax: 024.39261236
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Hoàng Bắc

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm

1.Phòng giao dịch Hai Bà Trưng

 • Địa chỉ: 12A Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 024.39360879
 • Fax: 024.39393094
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Thị Lan Phương

2.Trụ sở Chi nhánh

 • Địa chỉ: 23 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 024 39335566
 • Fax: 024 39335580
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Thiều Quang Hiệp

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nội

1.Phòng giao dịch Hàng Vải

 • Địa chỉ: 30 Hàng Vải, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.39233518
 • Fax: 024.39233519
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Bùi Tuấn Anh

2.Phòng giao dịch Yết Kiêu

 • Địa chỉ: Số 14 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 024.39423252 – 024.39422214
 • Fax: 024.39423251
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Đoàn Anh Tuấn

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đông Anh

1.Phòng giao dịch Hàng Khoai

 • Địa chỉ: 31 Hàng Khoai, phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 024.39231729
 • Fax: 024.39231728
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Thị Bích Phượng