Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Thái Nguyên

Ngân hàng Vietcombank tại Thái Nguyên

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Thái Nguyên hiện tại có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Thái Nguyên

Vietcombank Thái Nguyên gồm:

Ngân hàng Vietcombank thị xã Phổ Yên (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Nguyên

 • Phòng giao dịch Vietcombank Phổ Yên
 • Địa chỉ: Tiểu khu 5, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại: 0208.3863963
 • Fax: 0208.3863963
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Phùng Văn Đức

Ngân hàng Vietcombank thành phố Thái Nguyên (3 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Nguyên

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hương Sơn
 • Địa chỉ: Số 281, đường Cách Mạng Tháng Tám, tổ 20, phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại: 0208.3651567
 • Fax: 0208.3651577
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Lê Hồng Điệp

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Nguyên

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hoàng Văn Thụ
 • Địa chỉ: Tổ 28, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại: 0208.3653111
 • Fax: 0208.3652111
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Mai Trung Khánh

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Nguyên

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 10 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại: 0208.3658200
 • Fax: 0208.3658219
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Trần Thùy Dương