Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Tiền Giang

Ngân hàng Vietcombank tại Tiền Giang

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Tiền Giang có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 067 và hiện tại có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Tiền Giang

Vietcombank Tiền Giang gồm:

Ngân hàng Vietcombank thị xã Cai Lậy (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tiền Giang

 • Phòng giao dịch Vietcombank Cái Bè
 • Địa chỉ: Số 262 ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
 • Điện thoại: 02733.756688
 • Fax: 02733.772899
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Nguyễn Hữu Phước

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tiền Giang

 • Phòng giao dịch Vietcombank Cai Lậy
 • Địa chỉ: Số 3/11-3/12. Quốc lộ 1A, Khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
 • Điện thoại: 0273.3710628
 • Fax: 0273.3710626
 • Cán bộ lãnh đạo: PPPT. Lê Chánh Trung

Ngân hàng Vietcombank thị xã Gò Công (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tiền Giang

 • Phòng giao dịch Vietcombank Gò Công
 • Địa chỉ: 327- 328 Võ Duy Linh, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
 • Điện thoại: 0273.6274211
 • Fax: 0273.6274266
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Lê Văn Diễn

Ngân hàng Vietcombank thành phố Mỹ Tho (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tiền Giang

 • Phòng giao dịch Vietcombank Mỹ Tho
 • Địa chỉ: Số 204-204B đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
 • Điện thoại: 0273.3976055
 • Fax: 0273.6255168
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Võ Thị Phỉ

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tiền Giang

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: 152 Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
 • Điện thoại: 0273.3976999
 • Fax: 0273.3975878
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Nguyễn Thị Tuyết