Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Bình Thuận

Ngân hàng Vietcombank tại Bình Thuận

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Bình Thuận có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 062 và hiện tại có tổng 3 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Bình Thuận

Vietcombank Bình Thuận gồm:

Vietcombank huyện Đức Linh (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Thuận

 • Ngân hàng Vietcombank phòng giao dịch Đức Linh
 • Địa chỉ: Đường 3/2, Khu phố 9, Thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại: 0252.3510654 – 0252.3510653
 • Fax: 0252.3510656
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Bùi Hoàng Anh

Vietcombank thị xã La Gi (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Thuận

 • Ngân hàng Vietcombank phòng giao dịch La Gi
 • Địa chỉ: Số 243 – 245 đường Thống Nhất, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại: 0252.3560777 – 0252.3872357
 • Fax: 0252.3872266
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Quang Tuân

Vietcombank thành phố Phan Thiết (3 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Thuận

 • Ngân hàng Vietcombank phòng giao dịch Phan Thiết
 • Địa chỉ: 318 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại: 0252.3722029 – 0252.3722030
 • Fax: 0252.3722026
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó Trưởng phòng Lê Thanh Cảnh

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Thuận

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 50 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Phường Hưng Long, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại: 0252.3739064 – 0252.3739065
 • Fax: 0252.3739290
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Lâm Hồng Giáp

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Thuận

 • Ngân hàng Vietcombank phòng giao dịch Bắc Phan Thiết
 • Địa chỉ: Q30-31 Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại: 0252.3751468/ 0252.3751469/ 0252.3751470
 • Fax: 0252.3751951
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Đức Minh Quang

Vietcombank huyện Tuy Phong (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Thuận

 • Ngân hàng Vietcombank phòng giao dịch Liên Hương
 • Địa chỉ: Số 61 đường 17/4, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại: 0252.3850853 – 0252.3850856
 • Fax: 0252.3850859
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Lê Huy Hoàng