Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Kiên Giang

Ngân hàng Vietcombank tại Kiên Giang

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Kiên Giang có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 009 và hiện tại có tổng cộng 9 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Kiên Giang

Vietcombank Kiên Giang gồm:

Ngân hàng Vietcombank huyện Châu Thành (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang

 • Phòng giao dịch Vietcombank Tứ Giác Long Xuyên
 • Địa chỉ: Lô A Đường số 5, Khu dân cư mới xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 0296.3660660-0296.3660156
 • Fax: 0296.3660174
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Đặng Ngọc Thức

Ngân hàng Vietcombank huyện Giồng Riềng (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kiên Giang

 • Phòng giao dịch Vietcombank Giồng Riềng
 • Địa chỉ: 312A Khu phố 6, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
 • Điện thoại: 02973631189
 • Fax: 02973635588
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Văn Thuận

Ngân hàng Vietcombank thị xã Hà Tiên (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kiên Giang

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hà Tiên
 • Địa chỉ: Số 04 đường Phương Thành, khu phố 2, phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại: 0297.3951065
 • Fax: 0297.3951067
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Lê Thanh Quí

Ngân hàng Vietcombank huyện Kiên Lương (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kiên Giang

 • Phòng giao dịch Vietcombank Kiên Lương
 • Địa chỉ: Nền 19-20, Lô L1 đường số 6, quốc lộ 80, khu phố Ba Hòn, Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại: 0297.3750653
 • Fax: 0297.3750658
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nhan Trường Phúc

Ngân hàng Vietcombank huyện Phú Quốc (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phú Quốc

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 1A, đường Hùng Vương, khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại: 0297.3981037
 • Fax: 0297.3626265
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Hoàng Văn Long

Ngân hàng Vietcombank huyện Tân Hiệp (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kiên Giang

 • Phòng giao dịch Vietcombank Tân Hiệp
 • Địa chỉ: Số 27, Quốc lộ 80, khu phố B, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.
 • Điện thoại: 02973717919
 • Fax: 0297.3616998
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Phạm Đình Kiên

Ngân hàng Vietcombank thành phố Rạch Giá (3 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kiên Giang

 • Phòng giao dịch Vietcombank Rạch Giá
 • Địa chỉ: Số 02 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Thành, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại: 02973958989
 • Fax: 02973964567
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Trần Hà Giang

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kiên Giang

 • Phòng giao dịch Vietcombank Rạch Sỏi
 • Địa chỉ: Lô 05, Căn 10-11 đường Mai Thị Hồng Hạnh, phường Rạch Sỏi, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại: 0297.3919745
 • Fax: 0297.3919718
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Nguyễn Tuấn Anh

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kiên Giang

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 89, đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại: 02973862749
 • Fax: 0297.3866243
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Đặng Ngọc Hải