Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Lạng Sơn

Ngân hàng Vietcombank tại Lạng Sơn

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Ngân hàng Vietcombank Lạng Sơn hiện tại có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Lạng Sơn

Vietcombank Lạng Sơn gồm:

Ngân hàng Vietcombank huyện Cao Lộc (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lạng Sơn

 • Phòng giao dịch Vietcombank Đồng Đăng
 • Địa chỉ: Số 105 đường Hoàng Văn Thụ, Khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
 • Điện thoại: 0205 3 856 568
 • Fax: 0205 3 857 888
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Chu Minh Việt

Ngân hàng Vietcombank huyện Hữu Lũng (1 Điểm giao dịch)

 • Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lạng Sơn
 • Phòng giao dịch Vietcombank Hữu Lũng
 • Địa chỉ: Số 16A đường Chi Lăng, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
 • Điện thoại: 0205.3828228
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Hà Thị Lan Hương

Ngân hàng Vietcombank thành phố Lạng Sơn (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lạng Sơn

 • Phòng giao dịch Vietcombank Phú Lộc
 • Địa chỉ: Số 128-130 đường Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
 • Điện thoại: 0205.3706999
 • Fax: 0205.3705999
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Hoàng Hồng Diệp

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lạng Sơn

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 37 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
 • Điện thoại: 0205.3859859
 • Fax: 0205.3866555
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Nguyễn Văn Hùng