Ngân hàng Vietcombank huyện Hoài Đức

Ngân hàng Vietcombank huyện Hoài Đức hiện tại có có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở huyện Hoài Đức

Vietcombank huyện Hoài Đức gồm:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thanh Xuân

1.Phòng giao dịch Lai Xá

  • Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Nam Thắng, cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 0243.2006799
  • Fax: 0243.2011288
  • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Quang Long