Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Sóc Trăng

Ngân hàng Vietcombank tại Sóc Trăng

Ngân hàng Vietcombank hiện naycó hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Ngân hàng Vietcombank Sóc Trăng có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 032 và  hiện tại có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Sóc Trăng

Vietcombank Sóc Trăng gồm:

Ngân hàng Vietcombank thành phố Sóc Trăng (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, khóm 6, phường 3, Ngân hàng Vietcombank thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
 • Điện thoại: 02993 883888 – 02993 883889
 • Fax: 02993 610137
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Trần Chí Luận

Ngân hàng Vietcombank huyện Thạnh Trị (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Thạnh Trị
 • Địa chỉ: Số 261, ấp 2, Quốc lộ 1A, Thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
 • Điện thoại: 02993 870999 – 02993 870868
 • Fax: 02993 870979
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Trịnh Duy Tân

Ngân hàng Vietcombank huyện Trần Đề (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Trần Đề
 • Địa chỉ: Số 15 Ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
 • Điện thoại: 02993 843333 – 02993 846079
 • Fax: 02993 846078
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Mã Quốc Thạnh

Ngân hàng Vietcombank thị xã Vĩnh Châu (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Vĩnh Châu
 • Địa chỉ: Số 195 đường 30/4, Khóm 2, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
 • Điện thoại: 02993 888567- 02993 837979
 • Fax: 02993 863979
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Tống Ngọc Cường