Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Quảng Trị

Ngân hàng Vietcombank tại Quảng Trị

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Ngân hàng Vietcombank Quảng Trị hiện tại có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Quảng Trị

Vietcombank Quảng Trị gồm:

Ngân hàng Vietcombank huyện Gio Linh (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Trị

 • Phòng giao dịch Vietcombank Gio Linh
 • Địa chỉ: Số 2, đường 2/4, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại: 0233.3521001
 • Fax: 0233.3521007
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Trần Thị Bạch Nga

Ngân hàng Vietcombank huyện Hải Lăng (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Trị

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hải Lăng
 • Địa chỉ: Số 01B đường Ngô Quyền, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại: 0233.3636636
 • Fax: 0233.3636637
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Lê Thị Mai Quỳnh

Ngân hàng Vietcombank thị xã Quảng Trị (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Trị

 • Phòng giao dịch Vietcombank Thị xã Quảng Trị
 • Địa chỉ: 136 A đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại: 0233.3662666
 • Fax: 0233.3678677
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Lê Minh Huệ

Ngân hàng Vietcombank thành phố Đông Hà (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Trị

 • Phòng giao dịch Vietcombank Đông Hà
 • Địa chỉ: Số 157 đường Hùng Vương nối dài, phường 5, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại: 0233.3522333
 • Fax: 0233.3511456
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Hồ Thị Thanh Trà

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Trị

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại: 0233.3555727
 • Fax: 0233.3555726
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Trần Thanh Hải

Ngân hàng Vietcombank huyện Vĩnh Linh (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Trị

 • Phòng giao dịch Vietcombank Vĩnh Linh
 • Địa chỉ: Số 09 đường Hùng Vương, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại: 0233.3511888
 • Fax: 0233.3511568
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Thị Phượng