Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Đà Nẵng

Ngân hàng Vietcombank tại Đà Nẵng

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Đà Nẵng có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 004 và hiện tại có tổng cộng 9 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Đà Nẵng

Vietcombank Đà Nẵng gồm:

Ngân hàng Vietcombank quận Cẩm Lệ (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Cẩm Lệ
 • Địa chỉ: 36 Ông Ích Đường, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3695826
 • Fax: 0236.3695825
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Quang Việt

Ngân hàng Vietcombank quận Hải Châu (3 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hòa Thuận
 • Địa chỉ: Số 407 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3638658
 • Fax: 0236.3638648
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Lê Nguyễn Anh Đào

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hải Châu
 • Địa chỉ: Số 21 đường Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3583668
 • Fax: 0236.3583667
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Thị Lan Hương

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: 140-142 Lê Lợi, phường Hải Châu, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3822110
 • Fax: 0236.3826062
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Nguyễn Quang Việt

Ngân hàng Vietcombank quận Liên Chiểu (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hòa Khánh
 • Địa chỉ: Số 249A đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3730776
 • Fax: 0236.3730775
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Mạnh Cường

Ngân hàng Vietcombank quận Ngũ Hành Sơn (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Đà Nẵng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Ngũ Hành Sơn
 • Địa chỉ: 153 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3956991
 • Fax: 0236.3956992
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Anh Khoa

Ngân hàng Vietcombank quận Sơn Trà (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Đà Nẵng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Sơn Trà
 • Địa chỉ: 445 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3913027
 • Fax: 0236.3913029
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Xuân Dũng

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Đà Nẵng

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: Số 537 Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3932999
 • Fax: 0236.3932009
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Nguyễn Cao Phong

Ngân hàng Vietcombank quận Thanh Khê (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Hùng Vương
 • Địa chỉ: 325 Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3689567
 • Fax: 0236.3689566
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Văn Thị Thanh Huyền

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng

 • Phòng giao dịch Vietcombank Thanh Khê
 • Địa chỉ: 289 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3759691
 • Fax: 0236.3759692
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Phạm Tường Huy