Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Ninh Thuận

Ngân hàng Vietcombank tại Ninh Thuận

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Ngân hàng Vietcombank Ninh Thuận và hiện tại có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Ninh Thuận

Vietcombank Ninh Thuận gồm:

Ngân hàng Vietcombank huyện Ninh Phước (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ninh Thuận

 • Phòng giao dịch Vietcombank Ninh Phước
 • Địa chỉ: Số 34, đường Huỳnh Phước, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
 • Điện thoại: 0259.393.7979
 • Fax: 0259.393.7878
 • Cán bộ lãnh đạo: Phó trưởng phòng Nguyễn Bá Thái

Ngân hàng Vietcombank huyện Ninh Sơn (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ninh Thuận

 • Phòng giao dịch Vietcombank Ninh Sơn
 • Địa chỉ: 223 đường Lê Duẩn, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
 • Điện thoại: 0259.3854.878
 • Fax: 0259.3854.879
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Tuấn Kiệt

Ngân hàng Vietcombank thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (2 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ninh Thuận

 • Phòng giao dịch Vietcombank Tháp Chàm
 • Địa chỉ: Số 669 đường 21/8, phường Bảo An, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
 • Điện thoại: 0259.3882.805
 • Fax: 0259.3882.806
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Hồng Khánh

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Ninh Thuận

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: số 47 đường 16/4, phường Kinh Dinh, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
 • Điện thoại: 0259.3922.755
 • Fax: 0259.3922.756
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Võ Công Trung