Danh sách chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Đắk Lắk

Ngân hàng Vietcombank tại Đắk Lắk

Ngân hàng Vietcombank hiện tại có hệ thống mạng lưới có hệ thống mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp cả nước. Vietcombank Đắk Lắk có mã SWIFT code là: BFTV VNVX 023 và hiện tại có tổng cộng 11 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Tỉnh Đắk Lắk

Vietcombank Đắk Lắk gồm:

Ngân hàng Vietcombank huyện Cư M’gar (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk

 • Phòng giao dịch Vietcombank Quảng Phú
 • Địa chỉ: 80 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
 • Điện thoại: 0262.3.534.569
 • Fax: 0262.3534565
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Võ Đình Bé

Ngân hàng Vietcombank huyện Ea H’leo (1 Điểm giao dịch)

1.Phòng giao dịch Vietcombank Thuần Mẫn

 • Địa chỉ: Số 421-423 đường Giải Phóng, Tổ dân phố 6, thị trấn Ea Đrăng, huyện EaH’leo, tỉnh Đắk Lắk
 • Điện thoại: 0262.3900039
 • Fax: 0262.3900039
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Mai Văn Phúc

Ngân hàng Vietcombank huyện Ea Kar (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk

 • Phòng giao dịch Vietcombank Ea Kar
 • Địa chỉ: Số 144 đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.
 • Điện thoại: 0262.3622789
 • Fax: 0262.3622568
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trịnh Ngọc Hoàng

Ngân hàng Vietcombank huyện Krông Năng (1 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk

 • Phòng giao dịch Vietcombank Krông Năng
 • Địa chỉ: Số 37 đường Hùng Vương, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.
 • Điện thoại: 0262.3977679
 • Fax: 0262.3977677
 • Cán bộ lãnh đạo: PPPT. Phạm Văn Phúc

Vietcombank thành phố Buôn Ma Thuột (7 Điểm giao dịch)

1.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk

 • Phòng giao dịch Vietcombank Quang Trung
 • Địa chỉ: 30 Quang Trung, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắklắk
 • Điện thoại: 0262.2240888
 • Fax: 0262.3968788
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Hoàng Xuân Thành

2.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk

 • Phòng giao dịch Vietcombank Thuận Hoà
 • Địa chỉ: Km 9, QL14, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắklắk
 • Điện thoại: 0262.3830995
 • Fax: 0262.3830992
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Trần Thăng

3.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk

 • Phòng giao dịch Vietcombank Phước An
 • Địa chỉ: Số 390 đường Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk
 • Điện thoại: 0262.3842916
 • Fax: 0262.3842917
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Hoài Nhi

4.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk

 • Phòng giao dịch Vietcombank Lê Duẩn
 • Địa chỉ: 560 Lê Duẩn, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắklắk
 • Điện thoại: 0262.3825639
 • Fax: 0262.3825638
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Trung Chinh

5.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk

 • Phòng giao dịch Vietcombank Tất Thành
 • Địa chỉ: Số 328 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
 • Điện thoại: 0262.3955900
 • Fax: 0262.3866339
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Hoàng Ngọc Đỉnh

6.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk

 • Phòng giao dịch Vietcombank Buôn Hồ
 • Địa chỉ: 149 Trần Hưng Đạo, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắklắk
 • Điện thoại: 0262.3.73.8888
 • Fax: 0262.3896666
 • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Nguyễn Thành Nam

7.Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk

 • Trụ sở Chi nhánh
 • Địa chỉ: 06 Trần Hưng Đạo, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắklắk
 • Điện thoại: 02623.818444-0262.2240777-0262.3857899
 • Fax: 02623.855038
 • Cán bộ lãnh đạo: Giám đốc Phạm Ngọc Huyến