Ngân hàng Vietcombank huyện Mê Linh

Ngân hàng Vietcombank huyện Mê Linh hiện tại có có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở huyện Mê Linh

Vietcombank huyện Mê Linh gồm:

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sóc Sơn

1.Phòng giao dịch Bắc Thăng Long

  • Địa chỉ: Tòa nhà điều hành Khu CN Quang Minh, Thị Trấn Mê Linh, huyện Mê Linh, Thành Phố Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3596.0888/024.3596.0666
  • Fax: 024.3228.2042
  • Cán bộ lãnh đạo: Trưởng phòng Lương Quang Phong